Dosud se medicíně nepovedlo vysvětlit ani proč se alergie vůbec objevuje ani proč se objevuje v konkrétním období života. Projevy alergie se poprvé mohou vyskytnout v kterémkoli věku, nejčastěji se však vyskytují již u dětí, kterým pomáhají různého druhu léky na alergii.

Odkud pocházejí alergie?

K rozvoji alergií přispívá řada nejrůznějších faktorů, nejběžnější však jsou znečištění životního prostředí, určitý způsob života a stravovací návyky, kouření matky v těhotenství a genetické vlivy. Alergie je často dědičná, což je při alergologickém vyšetření nesmírně důležitým faktorem. Člověk s predispozicí ke vzniku alergie, tedy člověk se sklonem k tvorbě IgE protilátek, je atopikem. Nemocný musí brát léky na alergii po celý svůj život. Je-li alergie přítomna u členů nejbližší rodiny (rodičů, sourozenců), riziko vzniku alergie je 30% až 70%. U dědice  se však alergie vyskytuje teprve při přímém kontaktu s látkou způsobující alergickou reakci, tj. s alergenem.

Jaké jsou druhy alergií?

Počet alergických pacientů stále stoupa: v České republice trpí některým typem alergie 20 – 30% populace. Spolu s tím stoupá i počet různých alergenů a také léků na alergii. Je však několik nejrozšířenějších druhů alergenů. Pyly vyvolávají dechové obtíže. Většinou je přenáší vítr, zřídka však také hmyz. Časté jsou také alergie na zvířata, a to zvláště u majitelů domácích zvířat. V prachu v domácnosti se mohou vyskytnout roztoči, kteří vyvolávají respirační alergie. Alergie na venkovní nebo vnitřní plísně způsobují rýmu, kašel nebo dokonce astma. K stoupajícím druhům alergií patří dnes potravinové alergie, a to kvůli předčasnému zařazování příkrmů do stravy kojence.

Léky na alergii: http://www.analergin.cz/lecba-alergie/