Kopřivka neboli urtica je velice časté onemocnění, které postihne alespoň jednou v životě 20-30% lidské populace. Podle definice je kopřivka onemocnění, charakterizované výsevem tzv. pupenů ( pomfů či urtik), které jsou zpravidla svědivé, a které se dokonale hojí ( lékaři označují tento stav jako hojení ad integrum).

Příčiny kopřivky

Žírné buňky neboli mastocyty jsou speciální buňky, které nacházíme v celém těle, a kde jsou často umístěny v těsné blízkosti cév. Tyto buňky vyrábějí a skladují ve svých granulech celou řadu aktivních látek či působků, které se při degranulaci, tedy procesu uvolnění těchto látek ven z buňky, dostávají do těla a krve, a mohou tak specificky působit.

Woman scratching her arm.Příznaky a projevy kopřivky

Základem onemocnění je vznik pomfu. Pomfus je silně svědící, oteklé, ploché a dobře ohraničené ložisko. Pomfy vznikají velice rychle ( během několika minut) a rovněž rychle zanikají ( většinou do jednoho dne od jejich vzniku, což nevylučuje tvorbu pomfů nových). Pomfy se mohou velice lišit co se týče jejich velikosti. Mohou mít velikost, kterou oko jen těžko postřehne až po vznik mapovitých ploch.

Nejvíce zřejmým symptomem pro pacienta je svědění, které bývá zpravidla velmi intenzivní. Svědění však vyvolává spíše tendenci k tření, nikoliv ke škrábání kůže. Proto exkoriace ( poškození kůže nehty při škrábání) není typickým příznakem. Svědění je nejintenzivnější při vzniku pupenů, mírnější je pak večer.