Chlorella je jednobuněčná sladkovodní zelená řasa, v které najdeme nejvyšší zastoupení chlorofylu ze všech známých rostlin. Ovšem tato řasa není užívána především pro vysoký obsah chlorofylu, ale hlavně proto, že pro člověka představuje jeden z nejbohatších zdrojů vitamínů, minerálů, bílkovin a dalších vzácných látek, takže je často označována za nejzdravější stravu v historii.

choirella

Pěstování Chlorelly

Obecně lze říci, že jednobuněčná chlorella má ve své podstatě stejné chemické složení, ať už pochází odkudkoliv. Ve vhodných podmínkách – čistá voda, ovzduší nezatížené průmyslovými exhalacemi a při dostatečné délce a intenzitě slunečného svitu – se chlorelle daří.

V této počáteční fázi je čistota životního prostředí a dostatečný sluneční svit rozhodující pro její kvalitu i kvantitativní růst.

Zpracování chlorelly

Pro kvalitu chlorelly jako produktu, který se dostává na náš „jídelníček“, je podstatná a rozhodující další fáze – zpracování řasy do stravitelné formy. Tedy správná a účinná technologie, která zajistí co možná největší možnou míru stravitelnosti při zachování celého bohatství užitečných látek, které chlorella obsahuje. To byl také největší problém, který museli vědci a technici zabývající se řasou vyřešit, aby byla vůbec vhodná ke konzumaci člověkem.

Stravitelnost

Stravitelností se míní ta část snědené potravy, kterou tělo dokáže využít, tj. kterou umí  rozložit, vstřebat a zabudovat do svých struktur. Není totiž důležité, co je v potravě, ale je-li to pro naše tělo dostupné.

Z našeho pohledu je nejdůležitější skutečnost, že když jsou v organizmu strávené a tedy využité bílkoviny, jsou využité i ostatní složky. U chlorelly nám míra stravitelnosti bílkovin též ukazuje, jak dostatečně je její buňka otevřená, a tedy jak jsou všechny kvalitní látky v ní obsažené dostupné ke vstřebávání.

Jak se chlorella pěstuje

Chlorella se většinou pěstuje v kruhových nebo oválných bazénech za stálého promíchávání a přidávání oxidu uhličitého.

Poté, co řasa dostatečně naroste, se   biomasa „sklidí“ a nastupuje další, pro kvalitu finálního produktu důležitá  fáze – čištění a zahuštění této suspenze.

Pojem dezintegrace je na první pohled užíván mezi výrobci i prodejci skoro jako jakési zaklínadlo.  Jde však vskutku o stěžejní moment, který určuje míru využitelnosti řasy pro člověka.

Správnou dezintegrací se narušuje pevný obal buňky tak, aby zůstal zachován její vnitřní cenný obsah a přitom se k němu lidský organizmus působením trávících šťáv dostal a mohl ho využít.

Za současný vrchol v dezintegračních technologiích se považuje dezintegrace pomocí zařízení Dyno Mill. Je to speciální horizontální mlýn, který se používá na mletí pevných částeček v tekutém prostředí. Je využíván laboratorně i průmyslově.

Poslední fází úpravy chlorelly je sušení dezintegrované masy v rozprašovací sušárně.

 

Jaké jsou hlavní zdravotní přínosy užívání Chlorelly?

Pomineme-li fakt, že Chlorella je po výživové stránce téměř perfektní strava, která tělu pokrývá téměř všechny potřeby živin, je silnou podporou pro imunitní systém, zbavuje tělo nežádoucích toxických látek a navíc podporuje správné zažívání.

Kolik Chlorelly bych měl denně užívat?

Pro dospělého člověka je doporučenou dávkou 3 gramy Chlorelly denně (15 tablet). Při užívání tohoto množství se signifikantní účinky Chlorelly neprojeví okamžitě, Vaše tělo však při užívání doporučené dávky dostane takové množství živin (např. aminokyseliny, důležité minerály, vitamíny, uhlovodíky a enzymy), které potřebuje ke své správné činnosti.

V jaké denní době je nejlepší Chlorellu brát?

Můžeme ji brát prakticky v kteroukoli denní dobu. Může být užívána najednou nebo v malých dávkách přes den, zde záleží jen na Vás. Nejlepších výsledků se však dosahuje, jsou-li tablety brány 20-30 minut před jídlem. V tomto případě může Chlorella nejlépe pomoci zažívání a lepšímu zpracování živin.

Může dojít k předávkování Chlorellou?

Správně bychom měli uvažovat o Chlorelle jako o plnohodnotné stravě a ne pouze jako o potravinovém doplňku. Člověk se jí nikdy nemůže předávkovat, neboť Chlorella podporuje čistící schopnosti těla a navíc má sama silný detoxikační efekt.

Není Chlorella jen jinou formou vitamínů?

Absolutně ne. Chlorella je svou podstatou plnohodnotné jídlo, na rozdíl od komerčně prodávaných vitamínů. Chlorella navíc obsahuje celou řadu vitamínů, minerálů a enzymů najednou, takže zároveň můžete ušetřit za jejich koupi.

Navíc je Chlorella podstatně lepší než komerčně vyráběné přípravky v mnoha směrech, jedním z nejdůležitějších je fakt, že veškeré využitelné látky jsou v Chlorelle vázány přirozenou formou přímo na aminokyseliny, takže je tělo může daleko lépe využít než umělé přípravky.

Kromě toho, že zásobuje tělo celou řadou důležitých látek, činí tak Chlorella v přirozeně vyrovnaném poměru, dále nikdy nehrozí předávkování a případné negativní účinky. Toto jsou hlavní důvody, proč považujeme Chlorellu za mnohem lepší než uměle vyráběné vitamínové přípravky.